I posiedzenie  Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach.

Pobierz program konwentu