Transmisja II posiedzenia Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP - Świętokrzyskie 2022

Witamy w Świętokrzyskiem!

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś

Szanowni Państwo,

Za nami pierwsze posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego Województwo Świętokrzyskie zainaugurowało prezydencję w tym zaszczytnym gremium.

Bardzo cieszę się, że skorzystaliście Państwo z naszego zaproszenia do odwiedzenia stolicy regionu świętokrzyskiego – Kielc. Podczas obrad udało nam się poruszyć wiele ważnych tematów m.in. przyjęliśmy Apel o solidarną pomoc obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną na terytorium tego państwa oraz stanowisko w sprawie postulatów legislacyjnych dot. przepisów regulujących rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Dyskutowaliśmy również jak w poszczególnych województwach wygląda zaawansowanie prac nad tworzeniem młodzieżowych sejmików lub dostosowaniem statutów już istniejących gremiów. 

Jednocześnie chciałbym zaprosić Państwa do udziału w drugim posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się 9 czerwca w Sandomierzu.  Również i tym razem zagadnień do dyskusji z pewnością nie zabraknie. Chcemy wystąpić z postulatem ujednolicenia przepisów dotyczących skarg, wniosków i petycji w ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub odrębnego aktu prawnego rangi ustawowej. Rozmawiać będziemy także o propozycjach zmiany ustawy o samorządzie województwa celem wprowadzenia możliwości uczestniczenia w komisjach sejmiku województwa w trybie mieszanym. Kolejny ważny temat związany będzie z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w pracy organów stanowiących samorządów województw.  Kontynuować będziemy także prace koncepcyjne nad powołaniem Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików.

Wyrażam nadzieję, że podejmowane podczas posiedzeń Konwentu wspólne inicjatywy przyniosą praktyczne korzyści dla wszystkich województw.

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia Sandomierza - Królewskiego Miasta, jednego z najstarszych i bez wątpienia najpiękniejszych miejsc w kraju.
Położony w dolinie Wisły, na siedmiu wzgórzach Sandomierz  zachwyca zabytkowymi budowlami i zakątkami, tajemniczymi podziemiami, niezwykłymi krajobrazami, urzekającym pięknem krzemienia pasiastego - kamienia optymizmu.

Mam nadzieję, że będziecie Państwo mogli poznać bliżej to wyjątkowe miejsce na Ziemi Świętokrzyskiej.

Andrzej Pruś
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenia

Polecamy

Herb Województwa ŚwiętokrzyskiegoLogo Regionalnej Organizacji Turystycznej ŚwiętokrzyskieLogo Polskie RegionyLogo Green VeloZnak SandomierzaLogo Młodzieżowego Sejmiku Województwa ŚwiętokrzyskiegoZnak Zamku Krzyżtopór w UjeździeLogo Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych